niedziela, 23 marca 2008
"Wielki Ogień" zachodni czubek Krymu. Step skały morze i jedna mała budka z ciepłym piwem. (sierpień 2007)


Czekam na pył kurz i oparzenia słoneczne.